Español US English

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Experiència i Casos d’Estudi

Ginprosa. Compromesos amb la Qualitat i el Medi Ambient.

L’activitat de Ginprosa es desenvolupa en l’àmbit de l’enginyeria civil, oferint als clients servei de planificació, disseny, projecte i assistència tècnica durant l’execució de les obres.

Ginprosa disposa d’un Sistema de Gestió Integrat en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut, degudament homologat i certificat segons les Normatives ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 per Bureau Veritas.

En la documentació que compon el Sistema s’estableixen els procediments a seguir per complir amb la política i principis fonamentals de l’empresa, entre els quals es troben la preservació del medi ambient, la prevenció de riscos laborals i la millora contínua.

Qui Som

GINPROSA és una Societat creada l’octubre de 1990 per un grup de professionals de gran experiència en tots els camps de l’Enginyeria Civil relacionats amb les infraestructures lineals. Disposa d’un equip ampli de tècnics idoni per a la realització de les activitats d’enginyeria que desenvolupa.

La seva activitat principal se centra en Estudis, Informes, Avantprojectes, Projectes, Control de Qualitat, Direccions d’Obra i Supervisions dins dels camps següents: Transports, Carreteres, Ferrocarrils, Estructures, Planificació Territorial i Edificació.

GINPROSA és independent de grups financers o constructors i tot el seu capital social està compartit entre els mateixos professionals de l’empresa.

GINPROSA disposa d’unes oficines pròpies de més de 2.000 m2, a la seva seu social: carrer de José Echegaray, núm. 18, 28232, Parc Empresarial de Las Rozas (Madrid), equipades amb els mitjans tècnics més eficaços i moderns per al desenvolupament de la seva activitat. A més, disposa de diverses delegacions repartides per tota la geografia nacional.