Español US English

Carreteres i Autopistes

L’experiència de GINPROSA en el disseny i la construcció de carreteres i autopistes es basa en el gran coneixement dels fundadors de l’empresa, que van formar els equips de projecte i direcció de les obres de les autopistes de peatge construïdes a Catalunya als anys 70 i que, al llarg de la seva vida professional, han format uns equips de persones d’alta qualificació que han anat ampliant els seus coneixements al llarg dels anys.

Cal destacar l’especialització d’aquests equips en el disseny de ponts singulars, túnels i enllaços de gran singularitat.

En els últims anys, GINPROSA ha fet també projectes d’ampliació i d’autopistes i altres actuacions d’increment de capacitat d’enllaços singulars.

L’experiència de GINPROSA en disseny de carreteres ha permès que l’Administració Espanyola hagi comptat amb els seus serveis per a la modernització de la normativa vigent actualment per al disseny del traçat, en què ha estat rellevant la seva contribució en la redacció de l’actual NORMA DE TRAÇAT ESPANYOLA (3.1-I.C.).

Cal esmentar també els treballs en carreteres duts a terme els últims anys per al soterrament d’autopistes urbanes, entre els quals cal destacar, per la seva singularitat, el soterrament de l’M-30 a Madrid als marges del riu Manzanares.

  • Els serveis que es presten en aquesta activitat són:
  • Estudis de viabilitat i economicofinancers.
  • Estudis de trànsit i planificació.
  • Estudis d’impacte ambiental.
  • Estudis informatius.
  • Projectes bàsics.
  • Projectes de construcció.
  • Assistència tècnica durant l’execució d’obres.
  • Estudis especials de conservació i manteniment.
  • Anàlisi de concessions.