Español US English

Ferrocarrils Urbans i Suburbans

Des dels anys 80, a les grans ciutats espanyoles, s’ha dut a terme una tasca important per millorar el transport públic, densificant la xarxa de ferrocarrils de rodalies i la xarxa de ferrocarrils suburbans.

GINPROSA,ha col•laborat en el projecte i en l’assistència tècnica durant les obres a la xarxa de rodalies de Madrid, als metros de Madrid i de Barcelona.

Dels treballs de xarxes de rodalies cal destacar el ferrocarril que connecta els nuclis del sud de Madrid amb la xarxa general espanyola

Al Metro de Madrid (Subway) GINPROSA ha efectuat els projectes de quatre trams amb una longitud total de 20 km, inclòs el projecte de sis estacions. Els túnels inclosos en aquests projectes s’han excavat fonamentalment amb tuneladores EPB, tot i que també s’han construït trams amb el Mètode Tradicional de Madrid (o també mètode Belga) o amb pantalles (cut and cover). Aquest últim procediment constructiu ha estat l’emprat per a l’execució de les estacions.

Al Metro de Barcelona, (Subway) GINPROSAha dut a terme tasques d’assessoria general a la Direcció d’Obra i també la supervisió i el control dels projectes i les obres. Convé destacar la revisió dels projectes del tram de la Línia 5, després del col•lapse d’un túnel al barri del Carmel. Aquesta revisió va fer que l’Administració i la Direcció d’Obra responsables modifiquessin els criteris de supervisió i control de les obres, mitjançant procediments que GINPROSA va redactar, relatius als procediments d’auscultació dels mateixos túnels i dels edificis que hi ha en superfície.

GINPROSA també ha projectat i ha fet treballs d’assistència tècnica durant l’execució de les obres d’instal•lació auxiliars de les xarxes de Metro: cotxeres i tallers de reparació i manteniment

Els últims anys, GINPROSA també ha fet projectes de metros lleugers i tramvies. Entre aquests treballs destaca el projecte de tramvia de Cadis.