Español US English

Ferrocarrils

El gran impuls donat a Espanya al transport per ferrocarril ha dut GINPROSA a adquirir una gran experiència en el disseny, projecte i control de les obres ferroviàries els últims 25 anys, ja que ha comptat amb la confiança de l’Administració des dels anys 80, quan es va començar a plantejar la primera línia d’Alta Velocitat entre Madrid i Sevilla.

Des des llavors, l’Administració ha comptat amb GINPROSA per desenvolupar els treballs que comporta la construcció d’una línia d’Alta Velocitat, no solament en els aspectes de consultoria general, sinó també en el desenvolupament d’estudis especialitzats per fixar els criteris de disseny i en la redacció de la normativa per al desenvolupament dels projectes.

Com a estudis especialitzats de desenvolupament i normativa, cal destacar:

 • Estudis per establir els paràmetres geomètrics de les Línies d’Alta Velocitat, tant per a trànsit de viatgers com per a trànsit mixt (viatgers i mercaderies).
 • Estudis per establir els criteris de càlcul de les estructures ferroviàries tenint en compte els efectes dinàmics.
 • Estudis d’optimització de la secció de túnels ferroviaris per minimitzar els efectes de les variacions de pressió a les orelles en l’encreuament a alta velocitat per aquests túnels(timpanic confort).
 • Desenvolupament d’un programa informàtic per a càlcul i gestió de marxes de trens en funció dels paràmetres geomètrics de la via.

En l’àmbit del disseny, projecte i control d’obra, GINPROSA ha desenvolupat projectes i ha dut a terme l’assistència tècnica de diversos trams a les Línies d’Alta Velocitat:,

 • Madrid-Sevilla (4 trams, amb un total de 200 km), inclòs el projecte de les estacions de Ciudad Real i de Puertollano.
 • Madrid-Barcelona (3 trams, amb un total de 50 km).
 • Córdoba – Malaga (1 tram de 18 km).
 • Madrid-Valéncia-Alacant (4 trams amb un total de 95 km).
 • Madrid-Valladolid-Nord d´Espanya (2 trams amb un total de 22 km).
 • Málaga-Granada (1 tram de 7 km).
 • Madrid-Lisbon (2 trams de 25 km).

També s’han desenvolupat projectes de Línies d’Altes Prestacions (200 km/h), en què són d’especial interès els desenvolupats a Galícia, a l’Eix Atlàntic on, en una orografia complicada, s’han projectat 30 km de plataforma, inclosa la via, l’electrificació i la senyalització. Entre aquests trams destaca el projecte de l’estació de Vigo, situada al centre de la ciutat, que s’ha projectat soterrada per a la seva millor integració en l’àmbit urbà.

De tots aquests projectes, cal assenyalar la gran experiència adquirida per GINPROSA en el disseny i control d’obra de túnels ferroviaris. En total s’han projectat 26 km de túnel, aproximadament la meitat dels quals per a la seva execució amb mètodes convencionals i l’altra meitat per a la seva construcció amb tuneladora.