Español US English

Enginyeria de L’aigua i Mediambiental

GINPROSA disposa de personal especialitzat capaç d’abordar qualsevol repte tècnic que suposi la millora ambiental i l’aprofitament adequat dels recursos naturals.

Desenvolupa estudis d’impacte ambiental d’obres d’infraestructures i també el disseny de les mesures correctores necessàries: replantació de vegetació de zones ocupades, disseny de pantalles antisoroll, obres especials per a la protecció de les aigües…

Els últims anys ha desenvolupat una important tasca de control de les mesures d’ordenació ecològica i mediambiental en les obres de carreteres que s’han desenvolupat a Andalusia, duent a terme tasques de control de fauna, plantacions i replantació de vegetació.

En l’àmbit de les aigües, les activitats principals que desenvolupa GINPROSA are:

  • Planificació hidrològica de recursos.
  • Planificació d’abocaments d’aigües residuals
  • Projecte i assistència tècnica durant les obres de xarxes de sanejament
  • Projecte i assistència tècnica en xarxes de sanejament.
  • Projecte i assistència tècnica d’obres d’estanys de tempesta per a control d’abocaments d’aigües residuals. • Estudis d’hidràulica fluvial

Entre aquests treballs, convé destacar la planificació per al control d’abocaments d’aigües residuals a Madrid, que ha comportat l’execució d’obres singulars, com ara:

  • 22 estanys de tempesta.
  • 4 grans estanys d’emmagatzematge a la capçalera de les depuradores.
  • Ampliació de tractaments primaris a les depuradores.
  • Més de 20 km de nous col•lectors de gran capacitat.