Español US English

Activitats

L’activitat de GINPROSA es desenvolupa en l’àmbit de l’enginyeria civil i ofereix als clients servei de planificació, disseny, projecte i assistència tècnica durant l’execució de les obres.

GINPROSA aplica a tots aquests treballs els criteris de qualitat i gestió mediambiental, recollits en els seus manuals de procediments, en els quals es desenvolupa la política de l’empresa per al desenvolupament dels treballs i en els quals queden definits els procediments per al respecte a la reglamentació, la prevenció de la contaminació ambiental i seguretat en el treball, i també el compromís de millora contínua d’aquests procediments.

Aquests compromisos de qualitat estan ratificats mitjançant l’obtenció de certificacions de qualitat segons la norma UNE EN ISO 9001: 2000 y UNE EN ISO 14001

Els camps en què GINPROSA desenvolupa la seva activitat són:

1. CARRETERES:

  • Autopistes.
  • Carreteres.

2. FERROCARRILS:

  • Línies d’alta velocitat.
  • Suburbans.
  • Metro.

3.OBRES HIDRÁULIQUES:

  • Xarxes de sanejament.
  • Control d’abocaments d’aigües residuals.
  • Xarxes de proveïment.

Dins d’aquests camps, el treball que desenvolupa GINPROSA abasta des de la planificació (estudis de viabilitat, de transports i mediambientals), fins al disseny i el projecte de les obres, que s’arriben a prorrogar en molts casos en les tasques d’assistència tècnica a l’execució de les obres fins a la seva posada en servei.